“Wie zelf bruist, voelt zich hier thuis.”

Interview met Maurice.

Vertel eens als Sales Director een niet commercieel verhaal waarom het leuk is om bij TKH Security te werken?

[lacht] Omdat we aan de bron staan van expansie.

Verklaar je nader…

We hebben recent gespecialiseerde disciplines bij elkaar gebracht waardoor we nu dingen kunnen creëren die er nog niet zijn en waar wel grote behoefte aan is. Momenteel ontwikkelen we in Nederland aan ons volgende generatie software-gebaseerde platform. Dit platform stelt ons onder andere in staat om op te schalen middels onze entiteiten in omliggende landen. Het groeipotentieel is een enorme kans voor de mensen die bij TKH Security aangehaakt zijn: die kunnen zich namelijk steeds verder verdiepen en verbreden omdat de organisatie steeds groter wordt en de projecten die we doen omvattender worden.

“We hebben nu zulke waardevolle specialistische kennis in huis betreffende communicatie en beveiliging, dat mensen niet alleen maar kennis en kunde overdragen, maar ook absorberen.”

Wat merken anderen van wat jullie doen?

Bijna iedereen heeft te maken met hetgeen wij doen. Zodra je bijvoorbeeld een tunnel of parkeergarage inrijdt, word je geregistreerd door systemen die draaien op onze techniek. Enorme datastromen brengen we samen op centrale punten, waardoor onze klanten effectief kunnen anticiperen op gebeurtenissen. Zo dragen wij bij aan de veiligheid van anderen. Mooi werk!

Wat vind je mooi aan groei?

Wat ik daaraan mooi vind, is dat we in toenemende mate samen zoeken naar juiste toepassing voor de steeds complexer wordende uitdagingen waarvoor onze opdrachtgevers staan. Doordat we inzetten op vertrouwen, betrokkenheid en focus, creëren we duurzame relaties waardoor we sámen met onze opdrachtgevers groeien. Inmiddels hebben we dusdanig veel ontwikkelkracht, kennis en kunde in huis dat we nu kunnen opschalen en dat is dus precies wat we doen. Groei brengt een heel bijzondere dynamiek met zich mee.

Beschrijf TKH Security eens in drie woorden?

  • Innovatief
  • Slagkracht
  • Energiek

Last but not least, wat wil je meegeven aan de mensen die overwegen aan te haken?

Je staat aan het begin van iets dat nu uitgerold wordt.

“De organisatie bruist en dat merk je zodra je hier één voet binnen de deur zet. Wie zelf bruist, voelt zich hier thuis.”